Çevre Mühendisliği

-Küçükken ne olmak isterdiniz?
Küçükken bilgisayar ve elektronik alanında mühendis olmayı istemiştim.

-Küçükken de çevre ile ilgili miydiniz?
Değildim fakat aile ve okuldan aldığım eğitim ile çevreyi kirletmemeye özen gösterirdim.

-İlk ve ortaokulda nasıl bir öğrenciydiniz?
İlk ve orta okulda oldukça başarılı bir öğrenci olduğumu söyleyebilirim.

-En son hangi okuldan mezun oldunuz?
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri Yüksek Lisans Bölümü en son mezun olduğum bölümdür.

-Hangi dersleri aldınız? Hatırladığınız ve “çok zorlandım” dediğiniz dersler var mı?
Arıtma Tesisleri Tasarımı, Teknik Resim, Su ve Kanalizasyon Proje Dersleri, Endüstriyel Atık suların Arıtılması, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Yönetimi, Katı Atıkların Bertarafı, Biyolojik Prosesler, Hidroloji, Su Kalitesi Kontrolü, Çevresel Etki Değerlendirmesi gibi daha birçok branş dersleri aldık. Zemin Mekaniği ve Akışkanlar Mekaniği gibi dolaylı olarak verilen dersler Çevre Mühendisliği eğitiminde zorlayan dersler olmuştur.

-Çevre Mühendisi olmayı nasıl seçtiniz?
Yeni bir mühendislik dalı olması, çevre ile ilgili bakanlığının bulunması ve özellikle gelecekte Avrupa Birliği katılım sürecinde atık oluşturan her tesisin bir grup çevre mühendisi çalıştırma ve atığı bertaraf edecek tesis kurma zorunluluğu doğacağını düşünerek, bu mesleğin yurtdışındaki önemini de göz önünde bulundurarak tercih ettim.

-Çevre Mühendisliği nasıl bir meslek? Çevre Mühendisleri neler yapar?
Çevre Mühendisliği pek çok kişinin sandığının aksine peyzaj ya da çevre düzenleme ile alakası olmayan tamamen teknik olarak evsel, sanayi atık su arıtma tesislerinin tasarımı, inşası devreye alınması ve işletilmesi, atık depolama sahalarının projelendirilmesi ve işletimi, çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanması, atık yönetimi, atıkların arıtılması gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler. Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerini yorumlar ve çevre mevzuatı gereği alınması gereken izin belgeleri, yapılması gereken çevresel analizlerin takibini yapar ve Çevre Bakanlığı nezdinde yapılacak iç ve dış denetimlerde firmayı çevresel açıdan temsil eder ve gerekliliklerini yerine getirir. Ayrıca ISO14001 gibi çevre standartlarının kuruluş içerisinde uygulanmasında etkin rol oynarlar.

-Bir çevre Mühendisi'nin sahip olması gereken özellikler var mıdır?
Temel bilimler ve Çevre Mühendisliği'nin ana prensipleri ile donatılmış, teorik bilgi ve uygulama yetilerine sahip, çevre ile ilgili yasal mevzuata hâkim olan araştırmaya meraklı, işbirliğine açık olması gerekir.

-Çevre Mühendisleri enerji sektöründe nasıl çalışırlar?
Çevre Mühendisleri enerji sektöründe en başta işletmenin çevresel anlamda çevre mevzuatı gereği sorumluluklarını yerine getirme amaçlı olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile olan yazışmalar, atık yönetimi, atık beyan işlemleri, çevresel ölçümler, izin belgeleri ve iletişim faaliyetlerini yürütürler. Bu konuda kuruluş bünyesinde işletmelere danışmanlık yapar çözüm alternatifleri geliştirir ve sunarlar. Bunun dışında IS014001 Çevre Yönetim Sistemi süreçlerinin takibi ile ilgili ve bu konudaki performansın iyileştirilmesi yönünde işletmelere hedef verme, gelişimi izleme, iç ve dış denetimlerde bulunma gibi görevleri vardır. Ayrıca şirket bünyesinde uygulanan sera gazı emisyonlarının kuruluş seviyesinde hesaplanması ile ilgili projelerin uygulanmasında da aktif rol oynarlar.

-Enerji sektöründe çalışmaya nasıl başladınız?
Enerji sektörüne geçişim 2010 yılında oldu. 2010 yılında Zorlu Enerji Grubu Optimizasyon ve Kontrol Servisleri Departmanında Çevre Yönetim Uzmanı olarak göreve başladım.

-Şu an Zorlu Enerji Grubu’nun hangi bölümünde çalışıyorsunuz?
Şu an Denizli Jeotermal Santrali işletmesinde görev almaktayım.

-Bu işte başarılı olmak için, ne tür beceriler gerekli?
Bu işte başarılı olmak için mesleki bilgi, yönetmelik ve saha uygulamalarına hâkim olunması gereklidir.

-İşiniz gereği kullandığınız araç-gereç ya da materyaller var mı?
Bilgisayar, internet, telefon.

-Bir gününüz nasıl geçiyor?
Görev yerim Denizli Jeotermal Santralinde sorumluluk alanımdaki günlük takip ettiğim işler dışında değişken bir iş akışı mevcut olduğunu söyleyebilirim. Durumuna göre santrale gelen firma, iç-dış denetçi, tesise bilgi almak için gelen ziyaretçi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin tesise ziyaretleri, alanımla ilgili konuda çalışmak veya bilgi almak üzere şirket içi ziyaretler veya dış görevler iş akışımı tamamen değiştirebiliyor. Santral içinde yöneticimden veya çalışanlarımızdan telefonla bana dönen bir talebede duruma göre öncelik vererek çözüm bulmaya çalışıyorum. Günlük olarak işletme sahasında çevresel saha değerlendirmesi yapar gerekli durumda olumsuzluğun giderilmesi için ilgili çalışanları uyarır ve çözüm bulmaya çalışırım. Özellikle geçici tehlikeli atık depolama alanı ve çevresinin günlük kontrolünü yapar, kayıtlı atık sevk ve atık stok durumlarına bakarım. Atık sevk edilmesi durumunda lisanslı firmalar ile kayıtlı bir şekilde sevk edilmesini sağlarım. Atık yönetim sisteminin işletme sahasında düzgün işlemesi için gerekli durumlarda personele işbaşı eğitimi ile bilgi veririm. Sahada çevre ile ilgili talimatların uygulanması ve formların uygulamaya alınması ile ilgili kontrollerimi yaparım. Gerekli durumda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerinin ve sistem dokümanlarının güncelliğinin sağlanması, çevre göstergelerinin kayıt altına alınması, çevre mevzuatının takibi, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yazışmaları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden çevresel göstergelerin beyan işlemleri ofiste bulunduğum zamanlarda yürüttüğüm işler arasındadır. Denizli Jeotermal Santralimizi ziyaret ederek; tesis hakkında bilgi almak isteyen üniversite, lise ve ilkokullardan gelen öğrenci ve öğretmenlere santral hakkında gelen bilgi ve özellikle Zorlu Enerji Grubu Santralleri olarak çevreye olan duyarlılığımız ve önemin bilinmesi açısından çevresel uygulamalarımız hakkında ağırlıklı olarak ziyaretçilere bilgi vermeye çalışıyorum.

-Çevre Mühendisi olmak isteyen arkadaşlarımıza mesleğiniz ile ilgili önerileriniz var mı?
Staj olanaklarını iyi değerlendirmelerini ve lisans eğitiminde verilmeyen (ISO Yönetim Sistemleri ) bir takım bilgi ve eğitimleri mezun olmadan almalarını tavsiye ederim.

Soner Yavuz'a çevre mühendisliği mesleği ile ilgili sorularınız varsa, YesilEjderha@zorlu.com adresine gönderebilirsiniz.